Dödsannons och minnesrum

Dödsannonsen uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum. Om man vill att den ska hållas inom familjen så informerar man om det i dödsannonsen.

Symboler

Symbolen i dödsannonsen kan vara ett kors likaväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke.

Verser

På denna webbplats finns mer information om tänkbara verser för dödsannonsen.
Klicka här för att titta på olika verser

Minnesfonder

I dödsannonsen kan man ange en minnesfond till vilken släkt och vänner kan ge en gåva för att hedra minnet av den avlidne. Fonden har ofta anknytning till den bortgångne eller de anhöriga.

Skapa dödsannons

Här kan du själv förbereda vad dödsannonsen ska innehålla och hur den ska utformas >>

Familjesidan.se

Att underrätta vänner och släktingar, är en av de tunga och svåra plikterna man har när en anhörig avlidit. Hur når man alla? Hur ska personer som inte nås av lokaltidningens dödsannons få veta vad som hänt? Genom att publicera annonsen på familjesidan.se ges alla möjlighet att ta del av dödsbudet, var de än befinner sig i världen.

Minnesrummet.se

Via familjesidan.se kommer du även in till minnesrummet.se  där alla kan hedra och minnas den som avlidit och samtidigt kanske få stöd i sorgearbetet. Minnesrummet står alltid öppet, finns alltid nära och kan besökas alla tider på dygnet.

De senast publicerade dödsannonserna

Här kan du se de senast publicerade dödsannonserna >>