Valet av ceremoni

En av de första beslut ni inom familjen bör ta är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Utförs den med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin.
 Även religiösa inslag förekommer i borgerliga ceremonier.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.Som auktoriserad begravningsbyrå har vi kunskaper i och respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer. Vi hjälper dig med allt oavsett vilken religion och kultur som ska prägla ceremonin.

Musik och dikter

En annan viktig fråga är vilken sorts musik som ska framföras vid begravningen. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Istället för orgelmusik förekommer ofta solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål.

Här är två användbara länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>

Klicka här för förslag på Verser och dikter >>