Minnesgåvor

Ofta anges i dödsannonsen en fond, såsom Alzheimerfonden, Cancerfonden, Hjärnfonden osv, som man uppmanar släkt och vänner att stödja. Fonden har ofta anknytning till den avlidne eller de anhöriga.

Att lämna en gåva till en fond är ett värdigt och uppskattat sätt att hedra minnet av en avliden person. Vi tar emot och förmedlar minnesgåvor till alla begravningar.

Det finns även möjlighet att ge en utvald minnesgåva till en fond via FRII:s hemsida (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) – www.frii.se Här går du in under rubriken Minnesgåvan och väljer den fond du vill skänka pengar till. Samtliga dessa fonder innehar 90-konton. Ett s k 90-konto är en viktig garanti för att den valda fonden använder din gåva till de ändamål som anges. På Svensk Insamlingskontrolls hemsida www.insamlingskontroll.se hittar du samtliga insamlingsorganisationer som har rättighet att använda ett 90-konto.